Mladí hasiči Nymburska mají kvalifikované vedoucí

24.02.2010 11:44

  Mladí hasiči Nymburska mají kvalifikované vedoucí

Vedoucí kolektivů mladých hasičů z Nymburska se ve druhém únorovém víkendu zúčastnili vzdělávacího školení v ústřední hasičské škole Jánské Koupele na okrese Opava . Ústřední hasičská škola nám zajistila kvalitní lektory z oblasti požární ochrany, psychologie, pedagogiky a první pomoci. Lektoři byly nejen z řad dobrovolných hasičů, ale i z řad profesionálních hasičů Moravskoslezského Hasičského záchranného sboru.

Věřím, že náplň školení přinesla další krok k rozvíjení práce s kolektivy mladých hasičů na Nymbursku.

 

Za OSH Nymburk

Blanka Blechová