Dokumenty

Dokumenty pro velitele - Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa)

Vážení kolegové hasiči. Předávám vám další informace pro rady represe a velitele jednotek SDH obcí.  Dne 22.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V příloze vám zasílám Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa)....

Dokumenty pro velitele - Zpráva o zásahu

Zasílám vám zásadní informace ve vztahu k činnosti jednotek SDH obcí a měst. V jednotlivých odkazech naleznete podstatné dokumenty potřebné pro činnost velitelů dobrovolných jednotek PO.  Samozřejmě, že mnoho jednotek používá již online verze, nicméně je ještě mnoho jednotek kde se...