Den otevřených dveří - HZS Nymburk 25.5.2011

01.06.2011 13:06

Ve středu 25. 5. 2011 uspořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – ÚO Nymburk den otevřených dveří na požárních stanicích v Nymburce a Poděbradech.

Všichni účastníci slavnostního vyhodnocení výtvarné a literární soutěže dětí a mládeže „Záchranáři 2011“ a zároveň veškerá veřejnost měla možnost poodhalit něco málo z činnosti profesionálních hasičů.

Během „ Dne otevřených dveří „ nechybělo samozřejmě představení nejmodernější hasičské techniky, včetně prezentace vybavení a činnosti HZS Středočeského kraje. Děti z mateřských a žáci ze základních škol, stejně jako široká veřejnost se kromě seznámení s moderní hasičkou technikou, při této příležitosti, dozvěděli od hasičů mnoho zajímavostí o jejich nelehké práci, kterou denně vykonávají. Zároveň byla pro všechny děti připravena soutěž v malování a požárním zásahu džberovou stříkačkou, z kterých si každý účastník odnesl nějakou tu sladkou i nesladkou odměnu.


mjr. Ing. Luděk Turek

vedoucí oddělení prevence ÚO Nymburk

 

FOTKY