Lidé svatého Floriána - KŘINEC (Nymburský deník 12.11.2009)

16.11.2009 18:50

 

V Křinci dobrovolníci hasí i co je nepálí

Křinec /LIDÉ SV. FLORIÁNA/ - Představujeme další sdružení dobrovolných hasičů, tentokrát z obce Křinec.

V Křinci dobrovolníci hasí i co je nepálíKOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Poslechli hasičské srdcenova cas 25 k liaz 101 035.jpg

U kolébky křineckého hasičského sboru 24. března 1881 stanuly čtyři sudičky, známé v hasičském světě jako roty. Byla tu obsluha stříkačky, dále lezci, opatření háků a žebříků, rota ochraňující a hlídací. Samotný zrod hasičského sboru nebyl vůbec jednoduchý. Teprve slavní a vlivní lidé obce, jako například továrník Vonka, kteří se k hasičům přidali, odstartovali téměř 130 let dlouhý příběh.

Hasičský spolek v plínkách dostal do startu spoustu hodnotných darů v podobě čtyřkolové stříkačky s příslušenstvím, dvaceti sedmi kusů hasičských košíků, dvou sudů na vodu, žebříky, pásy se sekyrkami, fašinové nože (pilky), 2 háky, 1 signální trubku, 4 píšťalky, 4 voznice (sudy), několik sacích hadic.

Ačkoliv se od té doby v řadách sboru vystřídalo již několik generací, v Křinci jako by ten duch staré, dobré hasičské šlechetnosti žil dál. Dnes stejně jako kdysi platí pravidlo z Hasičského desatera: „Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.“

Křinecká násobilka

Křinecké sdružení dobrovolných hasičů je zařazeno v Integrovaném záchranném systému v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo obec - jako první zasahující jednotka v 15 obcích, jako druhá ve 12 obcích a třetí zasahující v 11 obcích.
Sbor pod vedením starosty Martina Hlinovského má v současnosti 54 členů činných a 20 čestných. Sbor má ve svých řadách i ženy, které nejsou pouhou okrasou, ale zaslouženou chloubou sboru. Však také za ně hovoří řada úspěchů na sportovních kolbištích.

Křinečtí hasiči, to nejsou jen čísla, i když počet výjezdů, zásahových akcí je faktem výmluvným. Ovšem když člověk listuje hasičskou kronikou, kterou s velkým zaujetím vede Petr Novotný, uvědomí si, že u Křineckých je na prvním místě člověk. „Pokud se něco dělá s láskou, je to znát,“ dodal kronikář Novotný a jako důkaz předložil vzácnou starou kroniku, která je svědectvím hasičské cti v dobách dávno minulých. „A my v tom duchu žijeme dál. Snažíme se o to,“ prozradil tajemství člověčiny Křineckých Novotný.

Líza k narozeninám

Zánovní Liazka posílila letos na jaře vozový park jednotky křineckých dobrovolných hasičů. Klíčky od Lízy, jak ji Křinečtí odjakživa přezdívají, svým kolegům předali nymburští profesionálové z HZS Nymburk. Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci krajského ředitelství HZS Mladá Boleslav.

Ve všem mají prsty

Cokoliv pozitivního se ve vsi děje, hasiči v tom mají prsty. Navíc se Křinečtí mohou pochválit tím, že do svých řad získali mladé lidi. „Na to jsme opravdu hrdí. Dnešní mládež je obzvlášť těžké motivovat. A proč se to zrovna nám daří? Možná to bude tím, že u nás do toho jdeme opravdu se srdcem. Umíme zapřáhnout, kdykoliv je potřeba udělat nějakou práci, ale nezkazíme žádnou legraci, umíme se bavit. Například každoročně pořádáme bál, který příští rok oslaví 110. narozeniny,“ vyzdvihl zaslouženě dosažené úspěchy hasičský veterán Jaroslav Hurych.

Křinečtí hasiči rovněž pořádají řadu sportovních a kulturních akcí. Za zmínku určitě stojí hojně navštěvovaný dětský karneval, jehož sláva dávno přešla hranice obce. Důkazem toho, že „nejen zábavou je živ křinecký hasič“, je řada činností, kterými dobrovolníci pomáhají své obci. Ať už je to likvidace nebezpečných stavů, např. větve, stromy nebo výkopové práce. Rovněž se vozí voda na hřbitov v Křinci a Bošíně, provádí se zalévání stromků, v horkých letních dnech kropení silnice, požární asistenci při pálení včelích úlů. Zkrátka, kde je potřeba přiložit ruku k dílu, křinečtí ji přiloží. Pádným důkazem je jejich obětavá pomoc při povodních v roce 2002 a 2006.


Po sobě i uklidí

A ještě jednu raritu, kterou byste jinde těžko hledali, Křinečtí mají. Když úspěšně zdolali požár v jednom z křineckých rodinných domků, který byl důsledkem výbuchu plynové bomby, zvolal jeden z přihlížejících: „Ti ho vyplavili jako myš!“ Ovšem křinečtí dobrovolníci se chopili kyblíků a hadrů, sebrali přebytečnou vodu a posměváčkům vítr z plachet.


 

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Poslechli hasičské srdce

Křinec - Vichřice, která řádila v letošním roce, způsobila nemalé škody.

Popadané stromy blokovaly komunikace, došlo k výpadku elektrické energie. Nefungovalo žádné ze svolávacích zařízení. A pomoci křineckých hasičů bylo potřeba více než kdykoliv jindy. Navzdory chybějící komunikaci na pomoc přispěchali všichni. Později svorně potvrdili, že prostě cítili, že musí přijít. Šestý smysl? Možná. A nebo to bylo tak, jak trefně vystihla půvabná členka dobrovolného hasičského sboru v Křinci Helena Ettlová: "Prostě jim to napovědělo hasičské srdce. Jinak si to neumím vysvětlit."

https://hasicikrinec.sweb.cz/