Lidé svatého Floriána - LOUČEŇ (Nymburský deník 7.10.2009)

04.11.2009 14:34

 

Na Loučeni byli jako první profíci na zámku

Na Loučeni byli jako první profíci na zámku

Loučeň /LIDÉ VSATÉHO FLORIÁNA/ - Loučeňští hasiči mají zajímavou historii. Loučeň byla pod značným vlivem panstva ze zámku (v posledních dobách Thurn - Taxisů) a jeho úřednictva.

 


Je známo, že poštovní dostavníky Thurn – Taxisů jezdily jako první po Evropě a na Loučeni byli pravděpodobně i první placení hasiči. Ti fungovali na loučeňském zámku u Thurn Taxisů se dvěma stříkačkami už dávno předtím, než vznikl sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1887 se místní po vyhoření nepojištěné hospody dohodli, že založí sbor dobrovolných hasičů. Oficiální datum je zapsáno 8. srpna roku 1888, ale už 8. prosince 1887 bylo založení schváleno. První sbor měl 40 činných a 28 přispívajících členů. Ti tehdy platili 2,40 zlatých ročně. Pro představu: odměna jednoho z členů, který se staral o hasičskou stříkačku, byla dvě zlatky ročně.

Loučeňským hasičům se podařilo uchovat nejstarší knihy se zápisy, dokonce mají v archivu první účetní knihu právě z roku 1888. „Staří hasiči si je předávali z generace na generaci, takže se nic neztratilo,“ říká starosta hasičů na Loučeni Jan Nezdara. Ten je má nyní pod svou ochranou, aby je mohl předat v budoucnosti svým pokračovatelům.

Sbor dobrovolných hasičů Loučeň má nyní 58 členů, z nich devatenáct tvoří zásahovou jednotku JPO3, která v poslední době zasahovala u velkého požáru v Ostré a pomáhala 19. září likvidovat oheň v rodinném domku v Krchlebích. „Na událost nás upozorňuje sms zprávami systém Kango. Všem členům jednotky přijde zpráva s označením místa požáru,“ vysvětlil starosta Nezdara.

Jednotka má k dispozici na zásahy Tatru 148 a vlastní čerpadlo PPS12. Obecní úřad jim nakoupil nové helmy, výstroj a věci potřebné k zásahům.
Jako mnoho dalších SDH na Nymbursku, tak i Loučeňští mají svou základnu v požárním sportu. Nyní při sboru fungují dvě družstva starších dětí, kterých je momentálně 19 a nově družstvo žen. „Děti trénují nejčastěji před prázdninami, kdy je největší počet závodů. To se scházejí i třikrát týdně na trénink.

Ženy pak většinou v pátek trénují s nimi,“ říká Jan Nezdara s tím, že si děti vedou v soutěžích velice dobře. Hasiči se prý snaží podporovat děti finančně z vlastních zdrojů. Pořádají proto například sběry papíru a železa. Dokonce i samotné děti si prý nedávno vydělaly na svou činnost na brigádě ve Mcelích u lesníků.

Nedávno zemřel nejstarší člen sboru, František Šafařík, kterému bylo úctyhodných 81 let. „Věnoval hasičině celý svůj život a byl velmi aktivní. Jeho místo nejstašího člena našeho sboru nyní zastává čtyřiasedmdesátiletý Václav Novák,“ říká Jan Nezdara.

WWW.sdh.loucen.sweb.cz